English
Zmenšiť textZväčšiť text

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-l9

 10.03.2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-l9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-l9 spôsobeným koronavírusom

SARS-CoV-2 (pdf)

Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény (14 dní):

  1. sledovať svoj  zdravotný  stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (príloha č. 1) a podrobiť sa odberu biologického materiálu,

  2. zostať v domácej  izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení (podľa rozhodnutia hlavného hygienika SR alebo regionálneho hygienika),

  3. zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev  kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie),

  4. zdržať sa cestovania,

  5. zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,

  6. zdržať sa pracovnej  činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,

  7. zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať, v mieste izolácie vnímavé osoby.


Ak Úrad verejného zdravotníctva SR alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi fyzickej osobe karanténu, táto fyzická osoba je karanténu povinná dodržiavať, v opačnom prípade sa podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva a hrozí jej pokuta až do výšky 1659 eur. Zároveň v kontexte uvedeného je potrebné poukázať aj na skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.


Fyzická osoba je povinná podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. oznámiť neodkladne ošetrujúcemu lekárovi a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR všetky okolnosti dôležité na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a poskytovať informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a posudzovanie ochorení vo vzťahu k vykonávanej práci. Z uvedeného ustanovenia zákona vyplýva, že aj informácia týkajúca sa cestovateľskej anamnézy je dôležitá pre epidemiologické vyšetrovanie a zamlčanie tejto informácie je porušením predmetného ustanovenia a rovnako je to priestupok na úseku verejného zdravotníctva – hrozí pokuta až do výšky 1659 eur.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky


Predmetné usmernenie je uverejnené aj na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.skZoznam mobilných telefónnych čísel odborov/oddelení epidemiológie RÚVZ v SR

 RÚVZ

Odbor/oddelenie epidemiológie

1

Banská Bystrica

0918 659 580

2

Bardejov

0917 121 946

3

Bratislava

0917 426 220

4

Čadca

0903 802 451

5

Dolný Kubín

0905 239 076

6

Dunajská Streda

0904 377 831

7

Galanta

0904 346 064

8

Humenné

0908 868 796

9

Komárno

0948 550 539

10

Košice

0918 389 842

11

Levice

0918 842 969

12

Liptovský Mikuláš

0911 236 988

13

Lučenec

0918 601 924

14

Martin

0911 514 878

15

Michalovce

0903 633 886

16

Nitra

0911 630 162

17

Nové Zámky

0948 495 915

18

Poprad

0911 635 260

19

Považská Bystrica

0911 727 930

20

Prešov

0911 908 823

21

Prievidza

0915 492 003

22

Rimavská Sobota

0918 542 763

23

Rožňava

0902 813 822

24

Senica

0907 169 312

25

Spišská Nová Ves

0911 639 010

26

Stará Ľubovňa

0902 197 145, 0910 440 662

27

Svidník

0911 614 378

28

Topoľčany

0948 118 005

29

Trebišov

0918 680 305

30

Trenčín

0911 989 821

31

Trnava

0905 903 053

32

Veľký Krtíš

0905 285 057

33

Vranov nad  Topľou

0907 958 725

34

Zvolen

0905 475 854

35

Žiar nad Hronom

0911 214 488

36

Žilina

0910 762 243