SlovenskýEnglish

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  22. JÚL 2024
  Pondelok
 • Zber olejov
  14. AUG 2024
  Streda
 • Papier
  28. AUG 2024
  Streda
 • Sklo
  17. JÚL 2024
  Streda
ROKYTOV Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC ROKYTOV

Sídlisko jestvovalo už v 13. storočí, alebo ho založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi v 14. storočí. Najstarší písomný doklad o Rokytove pochádza z roku 1414. Bol majetkovou súčasťou panstva Makovica, neskôr mesta Bardejov.Kráľ Žigmund v roku 1414 potvrdil Cudarovcom vlastníctvo ich dovtedajších panstiev, teda aj panstva Makovica, ku ktorému patrila dedina Rokytov. Z obsahu darovacej listiny je zrejmé, že táto dedina jestvovala už pred rokom 1414.