SlovenskýEnglish

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  nenaplánované
 • Zber olejov
  nenaplánované
 • Papier
  nenaplánované
 • Sklo
  nenaplánované
ROKYTOV Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

Názov
Popis
Dátum
Prílohy -
Generované portálom Uradne.sk

OBEC ROKYTOV

Sídlisko jestvovalo už v 13. storočí, alebo ho založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi v 14. storočí. Najstarší písomný doklad o Rokytove pochádza z roku 1414. Bol majetkovou súčasťou panstva Makovica, neskôr mesta Bardejov.Kráľ Žigmund v roku 1414 potvrdil Cudarovcom vlastníctvo ich dovtedajších panstiev, teda aj panstva Makovica, ku ktorému patrila dedina Rokytov. Z obsahu darovacej listiny je zrejmé, že táto dedina jestvovala už pred rokom 1414.