SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozor na podvodný email. Finančná Správa varuje občanov

 21.03.2024

Finančná správa
Tlačová správa

Pozor na podvodný email, FS varuje občanov

BRATISLAVA, 15.03.2023: Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať
daňovníkov. Ide o falošné upozornenie na omeškanie daňovej povinnosti. Mail obsahuje odkaz na falošné
dokumenty, ktoré údajne majú obsahovať informácie o výške daňových nedoplatkov. Finančná správa
takéto maily neodosiela a daňovníkom odporúča, aby na ne nereagovali ani neposkytovali žiadne svoje
údaje.
Finančná správa apeluje na občanov, aby sa nenechali nachytať. Neznámy odosielateľ v mene finančnej správy
rozposiela daňovníkom email (viď nižšie), v ktorom ich informuje, že majú daňové nedoplatky, ktorých výšku môžu
zistiť v priložených dokumentoch.
Finančná správa chce informovať verejnosť o týchto podvodných praktikách, aby občania zbytočne neprichádzali
o svoje peniaze a nenaleteli podvodníkom, ktorí ich chcú len zneužiť. Finančná správa vyzýva verejnosť, aby na
takéto emaily nereagovali, neklikali na priložené linky a nevypĺňali žiadny „formulár žiadosti“ a obrátili sa na políciu.
Žiadne takéto emaily finančná správa nerozposiela. Najnovší pokus podvodníkov budeme riešiť v spolupráci s
kompetentnými orgánmi.

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Oznámenie : FS608A
Dátum oznámenia : 15. marca 2024
daňový kód :NNN-NN-NNNN
telefón: 048/43 17 222

 Oznámenie
 Potvrdili sme a informovali sme, že omeškané dane vašej firmy sú veľmi vážne,
vlastníka firmy sa nám nedarí kontaktovať.
 Do 24 hodín od odoslania tohto listu vás žiadame, aby ste zaplatili plnú daň, aby som
mohol doplniť dokumentáciu.
 Ak vyrovnanie stále nie je dokončené, sme povinní prijať opatrenia na vymáhanie a
pozastaviť podnikanie podniku.
 Nižšie sú uvedené informácie o daňových nedoplatkoch, ktoré si musíte skontrolovať
(vrátane pokút po splatnosti).
Dokumenty na výber dane z príjmov právnických osôb.rar
 Heslo: fs202

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s
cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou
inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Mgr. Radoslav Kozák PhD., vedúci oddelenia komunikačného, tel: +421 918 682 898,

radoslav.kozak@financnasprava.sk


Zoznam aktualít: