SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Výbor US-PS Rokytov ruší zasadnutie valného zhromaždenia

 20.02.2020

súvislosti s aktuálnou situáciou COVID-19 je zasadnutie valného zhromaždenia US-PS Rokytov ZRUŠENÉ.
POZVÁNKA
Výbor US-PS Rokytov zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa
  21.3.2020 (sobota) o 15:00 hod.
V sále Kultúrného domu v Rokytove
Program :
1. Otvorenie – schválenie programu valného zhromaždenia
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti US-PS za rok 2019
4. Správa o finančnom hospodárení za rok 2019
5. Správa revíznej komisie
6. Kontrola uznesenia
7. Správa OLH a plán práce na rok 2020
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
10. Záver
               
Poučenie : Účasť členov US-PS Rokytov na valnom zhromaždení je nevyhnutná. V prípade že sa valného zhromaždenia nemôžete zúčastniť, je nutné splnomocniť inú osobu na zastupovanie vrátane hlasovania. Pozvánku predložte pri prezentácii.
Ján Jakubašek
predseda US-PS

Zoznam aktualít: