•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Samospráva

Orgány obce ROKYTOV

Starosta obce: Mgr. Ľubomír Pangrác - Piter  0911602932

Zástupca starostu obce: Marek Molčan - 0907930961

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Rastislav Banas – 0908 959 363
Milan Gordán - 0908 284 437
Andrej Hankovský – 0903 465 829
Ing. Marek Knap – 0901 904 587
Andrej Kaňuch – 0911 693 936
Adriana Laurová – 0948 657 140
Marek Molčan – 0907 930 961
    

Kontrolórka obce:

Ing. Katarína Šuťáková 0911 363 057

Pracovníčka ocu:

Eva HUDÁKOVÁ - 0903616470

Obecná rada:
Marek Molčan
Andrej Kaňuch
Adriana Laurová
   

Zloženie komisií :

1. Komisia pre ochranu verejného záujmu

Andrej Kaňuch – predseda
Andrej Hankovský – člen
Marek Molčan – člen
   

2. Komisia pre rozvoj a výstavbu obce

Marek Molčan – predseda
Dušan Petrič ml. – člen
Andrej Kostár st. – člen
   

3.Komisia na prejednávanie sťažností

Milan Gordán – predseda
Marek Molčan – člen
Marcela Nováková – člen
  

4. Komisia pre kultúru a šport

Ing. Marek Knap –predseda
Rastislav Banas – člen
Peter Jakubašek – člen
Jana Pituchová – člen
Ľubomír Pangrác – Piter -člen
      
Volebné obvody :    
    
Meno a priezvisko Pridelený volebný obvod – č.domu

1. Adriana Laurová

2.Rastislav Banas

3. Andrej Hankovský

4. Milan Gordán

5. Ing. Marek Knap

6. Marek Molčan

7. Andrej Kaňuch

1-18, 179, 182

19-37, 133, 180

38-53

54-80

81-98

101-114

117-137

SYMBOLY OBCE

ERB VLAJKA

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12.30 - 16.00

Fotogaléria

Kalendár