•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Ing. Mária Kmeťová, audítor
1000.00 €
Zmluva o municipálnom úvere Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Prima banka
24829.62 €
Zmluva o nájme bytu Odb.: Martina Kaňuchová
Dod.: Obec Rokytov
101.00 €
Kúpna zmluva - nehnuteľnosť Odb.: Viktor Doliňák
Dod.: Obec Rokytov
100.00 €
Projektová dokumentácia Rekonštrukcia a rozšírenie materskej Odb.: Obec Rokytov
Dod.: ing Jozef Novák
3500.00 €
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii pre rast počtu rómskych domácnosti s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania v obci Rokytov Odb.: Obec Rokytov
Dod.: m2r s.r.o.
123176.22 €
Výzva na predkladanie ponúk Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Obec Rokytov
0.00 €
Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Ing. Mária Kmeťová, audítor
900.00 €
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Prima banka
174852.22 €
grantový účet Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Prima banka
0.00 €
nájomne zmluvy bytovy dom č.182 Odb.: nájomnici obecných bytov
Dod.: Obec Rokytov
0.00 €
kúpa pozemkov Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Obec Rokytov
0.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: František Štalmach
Dod.: Obec Rokytov
0.00 €
záložna zmluva bytový dom č.179 Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
0.00 €
Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
rekonštrukcia obecnej budovy v Rokytove Odb.: Obec Rokytov
Dod.: MIGI, spol. s r.o.
0.00 €
Záložná zmluva Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
0.00 €
DODATOK Č. 3 KU KÚPNEJ ZMLUVE zo dňa 21. 02. 2018 Odb.: Obec Rokytov
Dod.: BESTYL s.r.o.
0.00 €
dodatok ku kupnej zmluve Odb.: Obec Rokytov
Dod.: BESTYL s.r.o.
0.00 €
poskytovanie audítorských služieb Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Ing. Mária Kmeťová, audítor
0.00 €
dodatok ku kupnej zmluve Odb.: Obec Rokytov
Dod.: BESTYL s.r.o.
0.00 €
Záložna zmluva Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
870000.00 €
Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
odplatný prevod vlastníckeho práva k Bytovému domu, Technickej vybavenosti, Zastavanému pozemku a Pozemkom s Technickou vybavenosťou Odb.: Obec Rokytov
Dod.: BESTYL s.r.o.
666607.45 €
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Ministerstvo vnútra SR- Okresný úrad Prešov
10000.00 €
kontrolná činnosť pohrebísk a Domu smútku, zameranie hrobového miesta, poradenská činnosť v oblasti pohrebísk Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Milan Groško - MGP
50.00 €
Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Prima banka
0.00 €
Výstavba multifunkčného ihriska a detského ihriska pre obec Rokytov Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Sagansport, s.r.o.
147791.03 €
Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Ing. Mária Kmeťová, audítor
600.00 €
Rekonštrukcia a investície spojené pre vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času pre miestnu komunitu – Obecná budova Rokytov Odb.: Obec Rokytov
Dod.: MIGI, spol. s r.o.
174852.22 €
Výzva na predloženie ponuky Výstavba multifunk čného ihriska a detského ihriska pre obec Rokytov okres Bardejov Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Obec Rokytov
0.00 €
Bezpečnostný systém v obci Rokytov Odb.: Obec Rokytov
Dod.: RIMI security sro
99990.14 €
Zvýšenie bezpečnosti v obci Rokytov. Odb.: Obec Rokytov
Dod.: I & Z Tender, s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia a investície spojené pre vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času pre miestnu komunitu – Obecná budova Rokytov Odb.: Obec Rokytov
Dod.: I & Z Tender, s.r.o.
0.00 €
Bezpečnostný systém v obci Odb.: Obec Rokytov
Dod.: RIMI security sro
177455.95 €
Rekonštrukcie a investície spojené pre vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času pre miestnu komunitu - Obecná budova Rokytov Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Tera green s.r.o.
5964.00 €
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Odb.: BESTYL s.r.o.
Dod.: Obec Rokytov
1952.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie bezpečnostného systému Odb.: Obec Rokytov
Dod.: RIMI security sro
3600.00 €
poskytovanie audítorských služieb Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Ing. Mária Kmeťová, audítor
600.00 €
zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Obec Rokytov
2000.00 €
nájom bytu Odb.: Andrej Porubský
Dod.: Obec Rokytov
73.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Ing. Mária Kmeťová, audítor
500.00 €
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Slovak Telekom,a.s.
0.00 €
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom obci Rokytov Odb.: Obec Rokytov
Dod.: SLOW-MAD Piešťany s.r.o.
34767.79 €
zriadenie účtu Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Prima banka
0.00 €
Zmluva o nájme bytu Odb.: Andrej Porubský
Dod.: Obec Rokytov
0.00 €
Zmluva o nájme bytu Odb.: Martina Drobniaková
Dod.: Obec Rokytov
0.00 €
Predmet podpory NFP Odb.: Obec Rokytov
Dod.: ministerstvo práce, socialnych vecí a rodiny sr
0.00 €
Zmluva o nájme bytu Odb.: Ján Kostár
Dod.: Obec Rokytov
0.00 €
Zmluva o nájme bytu Odb.: Branislav Hudák
Dod.: Obec Rokytov
0.00 €
Zmluva o nájme bytu Odb.: František Štalmach
Dod.: Obec Rokytov
0.00 €
Zmluva o nájme bytu Odb.: Martin Kaňuch
Dod.: Obec Rokytov
0.00 €
Zmluva o nájme bytu Odb.: Martin Novák
Dod.: Obec Rokytov
0.00 €
Zmluva o nájme bytu Odb.: Ing. Ján Banas
Dod.: Obec Rokytov
0.00 €
Z m l u v a o n á j m e b y t u Odb.: Andrej Kostár
Dod.: Obec Rokytov
0.00 €
Z m l u v a o n á j m e b y t u Odb.: Mária Jaščurová
Dod.: Obec Rokytov
0.00 €
Zmluva o nájme bytu Odb.: Marek Molčan
Dod.: Obec Rokytov
0.00 €
úročenie úveru Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Prima banka
0.00 €
poskytnutie štátnej pomoci vo forme úveru Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
0.00 €
zriadenie založného práva Odb.: Obec Rokytov
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
0.00 €
socialna práca v obci rokytov Odb.: Obec Rokytov
Dod.: ministerstvo práce, socialnych vecí a rodiny sr
0.00 €
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Odb.: Obec Rokytov
Dod.: PKB invest, s.r.o.
0.00 €
pozemok p.č.340 Odb.: Slovak Telekom,a.s.
Dod.: Obec Rokytov
37.50 €

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12.30 - 16.00

Fotogaléria

Kalendár