•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Rímskokatolícka


Farnosť sv. Uršuli
Mokroluh 52, 086 01   Rokytov  
mokroluh @ rimkat.sk, 054/ 4725075


Liturgický program

FARSKY LIST 22.6. 2020 - 5.7. 2020

ŠT 25.6.

ŠTVRTOK

12. TÝŽDEŇ

TARNOV

18:00

PI 26.6.

PIATOK

12. TÝŽDEŇ

„DETSKÁ“

MOKROLUH

18:00

SO 27.6.

13. NEDEĽA CEZ ROK, VIGÍLIA

K. HUTA

17:00

TARNOV

18:00

NE 28.6.

13. NEDEĽA CEZ ROK

1. SV. PRIJÍMANIE

ROKYTOV

8:30

MOKROLUH

10:30

PO 29.6.

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV 

PRIKÁZANÝ SVIATOK

K. HUTA(G)

17:00

TARNOV(G)

18:00

ROKYTOV

17:00

MOKROLUH

18:00

UT 30.6.

UTOROK

13. TÝŽDEŇ

MOKROLUH

18:00

ST 1.7.

STREDA

13. TÝŽDEŇ

K. HUTA

18:00

ŠT 2.7.

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE - SVIATOK

ROKYTOV

17:00

MOKROLUH

18:00

PI 3.7.

SV. TOMÁŠ APOŠTOL SVIATOK

TARNOV

17:00

MOKROLUH

18:00

SO 4.7.

SV. CYRILA A METODA SLÁVNOSŤ VIGÍLIA

ROKYTOV

18:00

NE 5.7.

SV. CYRILA A METODA SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV SLÁVNOSŤ

ZBIERKA NA FASÁDU MOKROLUH A ROKYTOV

K. HUTA

8:00

TARNOV

9:15

MOKROLUH

10:30

Staršie vydania  Farského listu sú na stránke

www.obecrokytov.sk/-dokumenty

Mozaika  - informačný týždenník

Rímskokatolíckej farnosti

sv.Egídia v Bardejove


Prikázané a neprikázané sviatky


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12.30 - 16.00

Fotogaléria

Kalendár